Thông tin tập đoàn

Địa điểm

TANNER Việt Nam

43D/8 Hồ Văn Huê, Phường 9
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam-700000
Tel. +84 28 3997-3452
Fax +84 28 3997-3465
E-mail: vietnam@tanner.de


Chịu trách nhiệm nội dung

Người liên hệ: Elmar Dutt
vietnam@tanner.de
TANNER AG
Von-Behring-Straße 8A
D-88131 Lindau
Tel. +49 8382 272-0
Fax +49 8382 272-900
E-Mail: info@tanner.de


CEO: Stefan Kügel
COO: Georg-Friedrich Blocher
Chủ tịch Ban giám sát: Helmut Tanner

Sự bảo mật


Bảo mật dữ liệu


Theo quy định pháp luật được áp dụng, chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật dữ liệu của bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email vietnam@tanner.de hoặc số điện thoại +84 28 39973452.


Bản khai trình bảo mật dữ liệu


Bản khai trình bảo mật dữ liệu này chỉ áp dụng đối với những nội dung trên máy chủ của chúng tôi và không áp dụng đối với những website mà chúng tôi không đưa đường dẫn trên website của chúng tôi.

Việc tạo và xử lý những thông tin được ghi nhận. Bạn có thể truy cập các trang trên website của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần phải khai báo với chúng tôi. Chúng tôi không lưu lại thông tin ISP của bạn cũng như những trang trên website mà bạn truy cập hay thông tin về bất kỳ tệp tin nào bạn yêu cầu. Những dữ liệu cá nhân chỉ được tạo ra khi bạn khai báo với chúng tôi thông qua việc đăng ký nhận thư thông tin của chúng tôi, nhận xét hoặc báo cáo, hoặc qua việc liên hệ với chúng tôi bằng mẫu đơn cung cấp thông tin. Chúng tôi sẽ lưu lại dữ liệu mà bạn điền vào mẫu đơn cung cấp thông tin, như họ tên, công ty, địa chỉ email và số điện thoại, và chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin này cho mục đích giao tiếp với bạn. Vui lòng lưu ý rằng những dữ liệu này sẽ không được mã hóa để liên lạc, do đó bạn không nên nhập bất kỳ thông tin bí mật nào trên mẫu đơn cung cấp thông tin này.

Cookies có thể được sử dụng cho mục đích này. Cookies là những tập tin ký tự nhỏ được lưu giữ bên trong bộ nhớ tạm của trình duyệt Internet của người truy cập trang web. Những cookies này giúp nhận diện khi bạn quay lại trình duyệt internet. Những dữ liệu dược tạo ra bởi công nghệ etracker không được sử dụng trong trường hợp không có sự cho phép rõ ràng từ người sử dụng để xác nhận danh tính người truy cập trang web cũng như không được chuyển thông tin cá nhân của người dùng sang bút danh.

Sự chấp thuận tạo và ghi dữ liệu có thể được thu hồi bất kỳ khi nào trong các sự kiện sau này.

Sử dụng dữ liệu cá nhân


Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được chúng tôi tạo ra khi nhận được sự chấp thuận rõ ràng của bạn và ở phạm vi cho phép của bạn. Cụ thể dữ liệu cá nhân của bạn chỉ có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo / nghiên cứu thị trường và thiết kế dịch vụ của chúng tôi nếu có sự chấp thuận rõ ràng từ phía bạn.Bạn có quyền thu hồi sự chấp thuận bất kỳ lúc nào. Mục đích sử dụng dữ liệu sẽ được thể hiện tại những vị trí tương ứng trên trang web của bạn. Dữ liệu này sẽ chỉ được chuyển cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trong trường hợp chúng tôi phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý.


Công cụ phân tích của bên thứ ba


Trang web này sử dụng các công cụ phân tích, bao gồm cả công nghệ của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để thu thập các thông tin không xác minh cá nhân có sử dụng cookies. Một số loại thông tin cụ thể, bao gồm vị trí địa lý, loại thiết bị, cách thức và hành vi sử dụng trang web tại chỗ, và dữ liệu nhân khẩu học được thu thập và tổng hợp từ toàn bộ người dùng để phục vụ mục đích phân tích và quảng cáo của chúng tôi.

Trang web này sử dụng tính năng tiếp thị lại của Google Analytics và Google Ads để hiển thị những quảng cáo có liên quan đến người dùng đã từng truy cập trang web của chúng tôi trước đó. Áp dụng những tính năng được gọi là tiếp thị lại hoặc nhắm chọn lại mục tiêu, trang web này có thể tận dụng lại thông tin của những lần truy cập trước nhằm phục vụ mục đích hiển thị quảng cáo hướng đến bạn trên trang web, và căn cứ trên những thông tin truy cập đó Google có thể thiết lập một cookie và phát quảng cáo đến bạn trên các trang web của bên thứ ba thông qua Mạng lưới Hiển thị Google. Các đơn vị bên thứ ba, chẳng hạn như Google, có thể hiển thị quảng cáo của chúng tôi tại các trang web trên Internet. Dữ liệu người dùng được tổng hợp có thể được tận dụng nhằm tạo ra các “danh sách” tiếp thị lại hoặc nhắm chọn lại mục tiêu, hoặc những nhóm người dùng có hành vi trực tuyến tương tự hoặc đặc điểm nhân khẩu học tương tự.

Trang web này cũng sử dụng các tính năng Báo cáo về Lượt hiển thị của Google Display Network và Báo cáo về Nhân khẩu học và Sở thích cũng như Quảng cáo dựa trên Sở thích của Google Analytics nhằm hiển thị các quảng cáo đến người dùng dựa trên suy luận từ sở thích và thông tin nhân khẩu học của người dùng.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách thức Google Analytics sử dụng cookies qua việc tham khảo trang thông tin về Quyền riêng tư và các điều khoản của Google tại địa chỉ http://www.google.com/policies/.

Bạn có thể lựa chọn không tham gia Google Analytics bằng cách:

  1. Tắt tính năng cookies trong phần thiết lập của trình duyệt
  2. Tải về tính năng bổ sung giúp loại trừ Google Analytics trên trình duyệt, tại địa chỉ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  3. Thoát khỏi các mục sở thích người dùng và thông tin nhân khẩu học trong phần Thiết lập của tính năng Google Ads, nhằm quản lý hoặc loại trừ các quảng cáo của Google dựa trên sở thích.
Bằng việc sử dụng trang web, bạn chấp thuận việc xử lý dữ liệu của mình từ Google theo cách thức và mục đích quy định ở trên.


Sử dụng cookies

Cookies là những dữ liệu do máy chủ web gửi đến trình duyệt của người dùng web là nơi lưu lại những cookies này để gợi nhớ cho lần sau.

Chúng tôi chỉ sử dụng cookies cho mục đích thu thập thông tin không xác minh cá nhân, nhằm mục đích phân tích và quảng cáo. Cookies của chúng tôi chứa những dữ liệu sau: ID mục tạm thời. Những dữ liệu phát sinh sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào. Những dữ liệu từ cookies sẽ không được bao gồm với những dữ liệu cá nhân được cung cấp từ bạn.

Nếu bạn muốn hủy kích hoạt cookies bất kỳ lúc nào bằng việc thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet của bạn. Vui lòng tham khảo chức năng hỗ trợ Help trên trình duyệt Internet của bạn để tìm hiểu cách thay đổi cài đặt.

Quyền thông tin
Bạn có quyền lấy thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bao gồm xuất xứ và người nhận được thông tin đó hoặc những dữ liệu và mục đích xử lý dữ liệu đó. Vui lòng gửi yêu cầu viết tay đến TANNER Vietnam Ltd., 43D/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, T.P. Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc gửi e-mail đến vietnam@tanner.de.


Liên hệ
Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi nào qua e-mail của chúng tôi tại vietnam@tanner.de hoặc qua số điện thoại +84 28 39973452.
Đội ngũ TANNER WWW đón nhận mọi ý kiến đóng góp, động viên của bạn để ngày càng phát triển hơn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Về đầu trang