Là một Đối tác Truyền thông Kỹ thuật, chúng tôi hiểu rằng công nghệ ưu việt đòi hỏi
Năng lực vượt trộiTruyền thông chính xác.

TANNER cung cấp các dịch vụ phiên dịch chuyên môn, chất lượng cao
đáp ứng nhu cầu đa dạng như phiên dịch hiện trường, tháp tùng hay hội nghị,
theo hình thức dịch đuổi hoặc dịch Cabin, bằng nhiều ngôn ngữ.

Dịch vụ
chất lượng Đức

Giá
cạnh tranh

Phục vụ
trên toàn quốc